22 Aralık 2015 Salı

Mevlid Kandilimiz Hayırlara Vesile Olsun......


Rebiul-evvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gece olan Mevlid,doğum zamanı demektir.Cenab-ı Hakk'ın "Biz seni ancak alemlere rahmet olasın diye gönderdik" buyurduğu son peygamber Sevgili Peygamberimiz'in(sallallâhu aleyhi ve sellem) doğduğu gün bugün.

Bu mübarek günü bolca Allah'a (Celle Celalühü) dua ve tövbe etme,Selat-u Selam getirme,Kur'an-ı Kerim dinleme ve okuma,namaz kılma,kabir ziyaretlerinde bulunma gibi ibadetlerle geçirmeliyiz.

Mevlit Kandili'nde okunacak dualar 

SALÂT-I TEFRİCİYE 
Allâhümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidinâ Muhammedinillezî tenhallü bihi’l–ukadü ve tenfericü bihi’l–kürabü ve tuqdâ bihi’l–havâicü ve tünâlü bihi’r–reğâibü ve hüsnü’l–havâtimi ve yüsteska’l–ğamâmu bivechihi’l–kerîmi ve alâ âlihî ve sahbihî fî külli lemhatin ve nefesin biadedi külli ma’lûmin leke. 

Anlamı: 
“Allahım! Bizim Efendimiz Muhammed’e (sav) kusursuz bir salât ve rahmet, mükemmel bir selâm ve selâmet vermeni diliyoruz. O Peygamber ki, onun hürmetine düğümler çözülür, sıkıntılar ve belalar onun hürmetine açılıp dağılır, hacet ve ihtiyaçlar onun hürmetine yerine getirilir. Maksatlara O’nun hürmetine ulaşılır, güzel sonuçlar O’nun hürmetine elde edilir. O’nun şerefli yüzü hürmetine bulutlardaki yağmur istenilir, Allah’ım, onun ehl-i beytine, ashabına da her göz kırpacak kadar zamanda (her an, saniye) her nefes alacak zamanda sana malum olan varlıklar sayısınca salât et.”

SALÂT-I MÜNCİYE 
 “Allâhumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidina Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min-cemî’il-ehvâli vel âfat. Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ bihâ min-cemîi’s-seyyiât ve terfe’unâ bihâ a’lâ’d-deracât ve tubelliğunâ bihâ aksâ’l-ğayât min cemiîl-hayrâti fî’l-hayâti ve ba’del-memât birahmetike Yâ erhame’r-rahimîn. Hasbunellahu ve ni’mel vekîl, ni’mel mevlâ ve ni’me’n-nasîr. Ğufraneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr.” 

Anlamı: “Allahım! Efendimiz Muhammed’e (sav) ve onun ehli beytine salât et. Bu salâvat o derece değerli olsun ki: Onun hürmetine bizi bütün korku ve belalardan kurtarsın. Bizim ihtiyaçlarımızı o salâvat hürmetine yerine getirsin, bizi bütün günahlardan bu salâvat hürmetine temizlersin, o salâvat hürmetine bizi derecelerin en üstüne yüceltirsin, o salâvat hürmetine hayatta ve öldükten sonra düşünülebilecek bütün hayırlar konusunda gayelerin en sonuna kadar ulaştırsın. Ey merhametlilerin merhametlisi bize bunları merhametinle nasip et. Allah Tealâ bize kafidir ve ne iyi bir dost, ne iyi bir vekildir. Ey Rabbimiz, senin mağfiretini dileriz, dönüş yalnız sanadır.”


Euzu Billahi Mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme Salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ Âli seyyidina Muhammed 
(Allahım peygamberimiz Hz.Muhammed'e ve aline evladu iyaline salatu selam ve esenlikler eyle) 

Böyle bir elçiyi insanlığa bahşetmenden ve sayısız nice nimetlerinden ötürü sana sonsuz hamd ü senalar olsun Ya Rabbi!Güç ve kuvvet ancak kendisine has olan yüce ve büyük Allâh'ım!Mahlûkatın adedince,Zatının rızası,Arşının ağırlığı ve kelimelerinin toplamınca Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) ve O'nun ehli ve ashabı üzerine salât ü selamla bir kere daha yâdederek huzûr-u İlahi'de el açıp yakarıyoruz.Ey talihsizlerin sığınağı,Ey âcizlerin güç kaynağı,Ey dertlilerin tabibi,Ey yolda kalmışların yol göstereni,Ey çaresizler çaresi ve Ey her duada bulunana icabet eden ululuk tahtının Sultanı.İçinde bulunduğumuz bu Mevlid Kandili Gecesi hürmetine bizleri affeyle Ya Rabbi! Amin.
Benzer Yazılar

2 yorum: